Nyomtatás

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Berkesd Községi Önkormányzat 11/2009. (X.26.) rendelete

szabályozza Berkesd településen az avar és kerti hulladék égetését.

A lakosság egészségének és a levegő tisztaságának védelme érdekében

az avar és kerti hulladék égetése hétfőn és pénteken 09.00-19.00 óra között megengedett.

Avar és kerti hulladék nem égethető tűzgyújtási tilalom időtartama alatt.

A rendelet alkalmazása szempontjából avarnak és kerti hulladéknak minősül a hasznosításra, komposztálásra alkalmatlan fű, lomb, kaszálék, nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél és egyéb növényi maradványok.

Az avar és kerti hulladék között kommunális vagy ipari eredetű hulladék nem égethető.

Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.

A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, a tüzet azonnal el kell oltani.

Avar és kerti hulladék csak nagykorú személy felügyelete mellett és a lakókörnyezet kismértékű zavarása mellett égethető.

Az égetés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki belterületen égetést úgy végez, hogy cselekményével Berkesd községi Önkormányzatának  az avar és kerti hulladék elégetéséről szóló (11/2009.(X.26.) rendeletének 2-3.§-ban foglalt szabályokat megszegi.

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

 

Berkesd, 2016. július 7.

                                                                                                                         Hendzselné Papp Ilona

                                                                                                                                aljegyző