Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Berkesd Községi Önkormányzat  megkezdte a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet módosítását. 

Településképi rendelet módosításának célja:

A rendelet megalkotása óta bekövetkezett jogszabályváltozások miatt a magasabb szintű jogszabályokkal való összhang, továbbá a Művelődési ház cserepes lemez fedését megengedő rendelkezés biztosítása.

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban:Elj) 2021. III. 1-től hatályos rendelkezései értelmében: „26/B. § (1a) A polgármester - a településképi rendeletben meghatározott részletes eljárási szabályok szerint - településképi bejelentési eljárást folytat le

a) az építmények rendeltetésének módosítása vagy rendeltetési egysége számának megváltozása (a továbbiakban együtt: rendeltetésváltozás) tekintetében, és

b) a reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében a reklám-elhelyezési kormányrendeletben szereplő általános elhelyezési, és a településképi rendeletben szereplő különös településképi követelmények vagy - különös településképi követelmények meghatározásának hiányában - a reklám-elhelyezési kormányrendeletben szereplő általános elhelyezési követelmények érvényesítése érdekében.”

"26/C. § (3) Ha a rendeltetésváltozás megfelel a helyi építési szabályzatban foglalt követelményeknek, a polgármester kérelemre - az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából - 15 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki az építmény, valamint az építményen belüli önálló rendeltetési egység rendeltetésének módosításáról és új rendeltetéséről, valamint az építmény rendeltetési egységei számának megváltozásáról és az új rendeltetésszámáról."

A településképi rendelet hatályos szövege nem tartalmazza az Elj. 26/B. § (1a) bekezdése a) pontjában felsorolt esetek szabályozását, a kérelmező által benyújtandó kérelemben megadandó adatokat és benyújtandó dokumentumokat, ezért ezekkel a rendelkezésekkel kiegészíteni szükséges a rendeletet.

A jelenleg folyamatban lévő Művelődési ház tervezett tető héjalása nem fele meg a hatályos településképi rendelet elvárásainak, amely hagyományos, pikkelyszerű fedést irányoz elő. A rendeletet ezért a helyi intézményekre szabottan, formájában és karakterében a cseréphez igazodó fedés vagy a tájba illő színezésű fémlemezfedés kialakítási lehetőséggel ki kell egészíteni.

 

A Tkr. módosítása folyamata során lakossági fórumra kerül sor 2022. május 25-én 16 órakor nyilvános közmeghallgatás keretében a Berkesdi Fekete István Általános Iskola aulájában (Berkesd, Alkotmány u. 42.).

Széchenyi 2020 pályázati aloldalak

A képekre kattintva megtekinthetik az adott pályázatot részletesen bemutató aloldalt

oldalkep szt 01

oldalkep szt 02

 

ELÜGY

elugy

NJT

Az Önkormányzat közzétett rendeletei a NJT oldalán.

njt