ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

  • Szervezeti, személyzeti adatok
 

Adat

Frissítés

Megőrzés

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Berkesd Községi Önkormányzat

7664 Berkesd, Alkotmány u. 40.

tel: 30/229-4036

email:

polgarmester@berkesd.hu

www.berkesd.hu

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Berkesd SZMSZ egységes 20200216

Berkesd SZMSZ függelékei 20200216

Berkesd SZMSZ mellékletei 20200216

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme):

Hermann-né Rattinger Mária Éva polgármester

tel: 30/229-4036

email:

polgarmester@berkesd.hu

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Hermann-né Rattinger Mária Éva polgármester

tel: 30/229-4036

email:

polgarmester@berkesd.hu

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

A képviselő-testület létszáma 5 fő

Tagjai:

Hermann-né Rattinger Mária Éva polgármester

Hang Tibor Andrásné alpolgármester

Nagy Tünde képviselő

Ratting Miklós képviselő

Kovács Béla képviselő

elérhetőségük: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

–         nem releváns

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

–         nem releváns

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

8.

-A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, -elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Berkesdi Iskoláért Közalapítvány

Rattingné Kerner Orsolya elnök

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Bogádi közös Önkormányzati Hivatal 7742 Bogád, Virág u. 10. Ruppert Edina jegyző

Bogádi KÖH SZMSZ 20200228

Közös-Hiv.-alapító-egységes

Berkesdi Óvodafenntartó Társulás 7664 Berkesd, Alkotmány u. 40.

Hermann-né Rattinger Mária Éva elnök

Berkesdi Óvodafenntartó Társulás társulási megállapodás 2018.09.01

Berkesdi Óvodafenntartó Társulás SZMSZ 2018.09.01

Berkesdi Óvoda és Konyha alapító okirat

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

–         nem releváns

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai:

Baranya Megyei Kormányhivatal

7623 Pécs, József A. u. 10.

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

  • Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
 

Adat

Frissítés

Megőrzés

1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Berkesd SZMSZ egységes 20200216

Berkesd SZMSZ függelékei 20200216

Berkesd SZMSZ mellékletei 20200216

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

 Az önkormányzat a következő önként vállalt feladatokat látja el:

 Nem lát el önként vállalt feladatot

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárás-típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

–         szociális ügyekben eljár:

Berkesd Községi Önkormányzat képviselő-testülete,

átruházott hatáskörben Polgármester

Ügyintézés: Bogádi Közös Önkormányzati Hivatal

Berkesdi Kirendeltsége

7664 Berkesd, Alkotmány u. 40. tel: 72/458-101, email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

ügyfélfogadás:

Hétfő-Kedd: 08.00-12.00

Szerda 13.00-16.00

Péntek 08.00-12.00

Ellend: Szerda 13.00-15.45

Szilágy: Kedd 13.00-15.45

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

–         nem releváns

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

–         nem releváns

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

–         nem releváns

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

·      Berkesd SZMSZ egységes 20200216

·      Berkesd SZMSZ függelékei 20200216

·      Berkesd SZMSZ mellékletei 20200216

·      Berkesd_2019_01_22_ny

·      Együttes 2019.01.22

·      Berkesd_2019_02_14_ny

·      Berkesd_2019_04_02_m

·      Berkesd_2019_04_02_ny

·      Berkesd_2019_05_09_ny

·      Berkesd_2019_06_03_ny

·      Berkesd_2019_07_29_ny

·      Berkesd_2019_08_27_ny

·      Berkesd_2019_10_11közmeghallgatás

·      Berkesd_2019_10_11_ny

·      Berkesd_2019_10_24_ny_alakuló

·      Berkesd_2019_11_14_ny

·      Berkesd_2019_12_04_ny

·      Berkesd_2019_12_20_ny

 

·      együttes-jkv.-2020.01.29.

·      2020_02_13_ny

·      2020_02_13_ny_mell 1-4

·      2020_02_13_ny_mell 5-14

·      2020_02_13_ügyrendi

·      Berkesd_2020_02_26_ny_rendkívüli

·      együttes-2020.02.28.

·      Berkesd_2020_07_28_ny

·      Berkesd_20200313_ny

·      Berkesd_20200316_ny

·      Berkesd_20200318_ny

·      Berkesd_20200430_ny

·      Berkesd_20200511_ny

·      Berkesd_20200529_ny

·      Berkesd_20200602_ny

·       Berkesd_202005112_ny

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

·      Berkesd SZMSZ egységes 20200216

·      Berkesd SZMSZ függelékei 20200216

·      Berkesd SZMSZ mellékletei 20200216

Törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

–         nem releváns

Folyamatosan

Legalább 1 évig archívumban tartásával

11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

–         nem releváns

Folyamatosan

Legalább 1 évig archívumban tartásával

12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

–         belső ellenőrzés

A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

·      Közérdekű adatok szabályzata

Negyedévente

Az előző állapot törlendő

14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

–         nem releváns

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

–         nem releváns

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

–         nem releváns

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

–         nem releváns

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

–         nem releváns

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

19.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

–         nem releváns

A változásokat követő 15 napon belül

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

20.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

–         nem releváns

A változásokat követő 15 napon belül

Az előző állapot törlendő

21.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

–         nem releváns

A változásokat követő 15 napon belül

Az előző állapot törlendő

22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

–         nem releváns

A változásokat követő 15 napon belül

Az előző állapot törlendő

23.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

–         nem releváns

A változásokat követő 15 napon belül

Az előző állapot törlendő

24.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

–         nem releváns

A változásokat követő 15 napon belül

Az előző állapot törlendő

25.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

–         nem releváns

A változásokat követő 15 napon belül

Az előző állapot törlendő

III. Gazdálkodási adatok

 

Adat

Frissítés

Megőrzés

·      l.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

 

·      Berkesd 2019. költségvetés

·      költségvetési rendelet mellékletei 2019

 

·      Berkesd költsgv. rendelet. 1. módosítással egységes szerkezetben

·      mellékletek 1. mód.

 

·      Berkesd 2. költségvetés módosítás 2019

·      Berkesd kltsgv. 2 módosítás mellékletek

 

·      Berkesd 2019. költségvetés módosítás 6-2020

·      6-2020 költsgv. mód mellékletek

 

·      2019. zárszámadás

·      zárszámadási rendelet mellékletei 2019

 

·      2020. évi költségvetés

·      3-2020. költségvetés melléklete

A változásokat követően azonnal

A közzétételt követő 10 évig

2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Negyedévente

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

3.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

·      Berkesd támogatások

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

A közzétételt követő 5 évig

4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

·      Berkesd 5 millió Ft feletti szerződések

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

A közzétételt követő 5 évig

5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Negyedévente

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Negyedévente

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

·      Berkesd EU-s fejlesztések

Negyedévente

Legalább 1 évig archívumban tartásával

8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

·      Közbeszerzési terv 2020

Negyedévente

Legalább 1 évig archívumban tartásával

Széchenyi 2020 pályázati aloldalak

A képekre kattintva megtekinthetik az adott pályázatot részletesen bemutató aloldalt

oldalkep szt 01

oldalkep szt 02

 

ELÜGY

elugy

NJT

Az Önkormányzat közzétett rendeletei a NJT oldalán.

njt