A régi templom a mai plébánia ház mögött épült a XV. sz. előtt. Kicsi szűk szentélyből és hajóból állt. 1704-ben rác katonák kirabolták, felgyújtották, a papot megölték. 1711-ben a berkesdi hívek engedélyt kaptak, hogy a Szeplőtelenül Fogantatott Szűz Mária tiszteletére szentelt templom újjáépítésére adományokat gyűjthessenek. Ezen adományokból 1711-14 között a templomot kijavították, fatornyot emeltek hozzá két haranggal. 1732-ben Horváth János helybeli plébános monstranciát adományozott.
1779-ben Elz- Kempenich Károly Hugó pécsváradi apát, kegyúr újra kijavíttatta a templomot, sekrestyét és tornyot építettet hozzá. Így lett hosszúsága 29m, szélessége 9m. Temető vette körül 1830-ig.
Bár többször javították, de állapota a XIX. sz. végére annyira megromlott, hogy le kellett bontani. Anyagát beépítették az új templomba.
Az új templom 1894-96-ig épült Szuly József esperes plébános idejében. Az építkezés költségeit az Egyetemi Alap és Kliványi Jakab /1837-1855-ig berkesdi plébános / alapítványa fedezte. Az építkezés segédmunkáit a berkesdi hívek, valamint Szilágy, Ellend, Pereked hívei végezték.
Tervezője: Herczeg Zsigmond min. építészmérnök.
Építette: Resch Ferenc zengővárkonyi kőműves mester és Feil Nándor pécsváradi lakatos mester.
Alapkövét 1894. május 2-án tették le. Toronykeresztjét 1895. augusztus 4-én tűzte fel Mayer Antal ács.
1896. szeptember 27-én volt a templomszentelés.
Oltárképeit Graics Endre festőművész festette. Oltárait, a szószékeket, a szentélykorlátot, a keresztkutat, a lurdesi Szűzanya szobrát, az Úrsír-korpuszt, 16 padot és a szenteltvíz tartókat Jiratkó Albin pécsi oltárépítő készítette. Az orgona készítője Angster József pécsi orgonamester. A toronyóra Löffer Béla pécsi lakatos munkája. Három harangja /613, 168, 77 kg / a hívek adománya. A falfestményeket Gebauer Ernő pécsi festőművész festette 1945-ben a hívek adományából. A szembenéző oltárt és székeket Dallos István berkesdi fafaragó készítette.
A templom méretei: hossza 28m, szélessége16m, magassága 8m a torony 41 m magas.
A templom oltárképe: A szeplőtelen fogantatás. Ezért a templombúcsú ünnepe december 8-án van.

Egyéb vallási létesítmények: A faluban, ill. a falu határában a négy világtájnak megfelelően kőkereszteket állítottak, amelyekhez az ún. keresztjáró napokon / áldozó csütörtök, vagyis Jézus mennybemenetele előtti három nap/ körmenettel zarándokoltak. Ebből ma már csak három kereszt van meg. A falu elején és végén szintén egy-egy kőkereszt található. Ezek gondozását egy-egy család vállalja.

A falu határában, Pereked felé található az ún. Kápolna. Érdekessége, hogy négy oldalán Berkesd és a szomszédos falvak / Szilágy, Ellend, Pereked / templomainak oltárképe van ráfestve. Állításának eredete ismeretlen. Gondozója a közelben lakó Hegedűs Jánosné, Kati néni volt, akit róla "Kápolnás Kati néninek" nevezett a falu.
A kápolna mellett található egy fogadalmi kereszt, amelyet szülők állíttattak az I. világ- háborúban elhunyt gyermekükért.

Helyek, épületek

Az első római katolikus templomot a XVI. Században építették a Szeplőtelen Szűzanya tiszteletére szentelték fel. Az idők során lerombolták az építményt, és 1896-ban állították a mai templomot.

 

Templom

Széchenyi 2020 pályázati aloldalak

A képekre kattintva megtekinthetik az adott pályázatot részletesen bemutató aloldalt

oldalkep szt 01

oldalkep szt 02

 

ELÜGY

elugy

NJT

Az Önkormányzat közzétett rendeletei a NJT oldalán.

njt